تعمید 2021 شهر زوریخ

کلیسای فارسی زبان سوئیس مفتخر است اعلام کند : شش نفر از فرزندان گمشده با ایمان به خداوند حقیقی عیسی مسیح نجات دریافت کردند و در تاریخ ۲۵.جولای ۲۰۲۱ تعمید آب شدند ..
جلال بر نام مسیح عیسی ، هدف ما پیشبرد ملکوت خداوند برای بازگشت عیسی مسیح ..

رومیان 3:6-4 می‌گوید، “آیا نمی‌دانید همه‌ی ما که در مسیحْ عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم،پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان‌گونه که مسیح به وسیلۀ جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم.”

دکمه بازگشت به بالا