خادمین کلیسا

Pastor Farhad Larimi

Leiter der PCGS
Tel: +41765490540
سوئیس

Omid Abdi

Diakon und seelsorge
Tel: +41764315389
سنت گالن

Azam Kanton Ticino

Diener
Tel: 0764678085
تیسینس

Bijan Kanton Ticino

Diener
Tel: 0768198580
تیسینس

Iman Gandumkar

Diener
Tel: +41782040432
زوریخ

Amir

Diener

زوریخ

دکمه بازگشت به بالا