مشاوره خانواده مسیحی

کشیش فرهاد لاریمی و خواهر شادی لاریمی

larimi.pcgs@gmail.com

0041765490540

همه چیز از خانواده شروع می شود و مهم ترین دارایی ما خانواده است.وخداوندمان عیسی مسیح خانواده را به ما هدیه داده تا ما با هم خداوند را جلال دهیم. پس لازم است، اگر مشکلی بین افراد خانواده رخ می دهد برای حل شدن آن تمام تلاش خود را بکنیم. مشاور خانواده، فردی است که به دغدغه های شما راجع به مسائل خانوادگی گوش می دهد ودعا میکند و ازکلام خداوند و دیدگاه مسیح در مورد خانوادهبا شما صحبت میکند و به شما کمک می کند تا به مسائل از جهات مختلف نگاه کرده و بتوانید مشکلات را درست بفهمید. در بسیاری از مشاجرات خانواده، مشکل اصلی اعضا خانواده این است که مسئله یابی درستی انجام نداده اند و به درکی دقیقی از مشکل نرسیدند.و به صدای خداوند و کلام خدا گوش نداده اند.پس ما به عنوان مشاوران خانواده از کلام خداوند وتجربه های زندگی ودرسهای کتاب مقدس . هدف ما همبستگی و برطرف شدن دغدغه های خانوادگی شما به بهترین شکل ممکن است.البته ابزار ما کلام مقدس و روح القدس وکتابهای مشاور خانواده مسیحی هست.

دکمه بازگشت به بالا