دعاها و هدایای شما برای ما بسیار حائز اهمیت است. این امر می‌تواند سبب آشنایی افراد بیشتری با مسیح و همچنین بهینه شدن خدمت ما جهت رشد ایمانداران فارسی زبان گردد.

چنانچه فقط مایل به کمک مالی هستید، می‌توانید هدایای خود را از طریق برای ما ارسال کنید

Spenden an der persische Christliche Gemeinde
(PCGS)
Persische christliche Gemeinde schweiz (pcgs)
Neubrunnenstrasse 21,
8302 Kloten
Iban:CH31 0900 0000 6053 32162

دکمه بازگشت به بالا